image6

Gardiner och solskydd i Stockholm

Plisségardiner

Våra plisségardiner finns i flertalet färger och kvalitéter, vilket gör att du kan antingen matcha all inredning eller bryta av.
Kollektionen delas in i fyra typer: Deko, Deko Plus, Cordless och Verosol®. Skillnaden mellan de olika typerna är skena, betjäning och vävkvalitét, funktion och färg.Deko Plus och Cordless finns dessutom med dubbel väv, så kallad Duette® medan en Verosol® reflekterar solens varma strålar.

Vår plisségardin är en helt och hållet måttbeställd produkt.

Deko

En Deko plisségardin färgmatchar snöre, över- och underlist till väven. Deko betjänas med snördrag, till höger eller vänster, eller motor. En del vävar i Deko är efterbehandlade med Topar® Plus. En Deko plisségardin går att få frihängande, mellanglas och med wirestyrning till fönster upp till 75 graders lutning.

Plisséringen är 20 mm. Maximalbredd och -höjd varierar beroende på fönstertyp och om produkten betjänas med motor, likaså varierar maximalytan (m2). Dock har vävarna i Deko 190 respektive 220 cm i maxbredd utan skarv, beroende på vilken väv du väljer. Bredd över dessa mått levereras med lodrät skarv i bägge sidor.

Nyhet! Deko plisségardin har fått en ny underlist med snygg heltäckande undersida.


Deko Plus

En Deko Plus plisségardin är möjligheternas plisségardin som fungerar till stort sett alla fönstertyper oavsett om det är skråfönster, trekantsfönster eller takfönster. Över- och underskena finns i vit, beige, aluminium och antracitgrå. Snöret matchar skenfärgen förutom på de mörkaste vävarna där snöret istället matchar väven. Förutom snöre betjänas Deko Plus med kedja till höger eller vänster, handtag mitt på skenan eller motor. Deko Plus kan även fås med dubbel väv, så kallad Duette®. En del vävar i Deko Plus är efterbehandlade med Topar® Plus.

Plisséringen är 20 mm på en enkel väv. Väven till en Deko Plus skarvas aldrig, och maxbredden styrs av vävens maxbredd som varierar beroende på väv, betjäning och fönstertyp. Maxhöjd är beroende av betjäning och fönstertyp. På så vis varierar också maximalytan (m2).

Nyhet! Deko plus plisségardin finns nu till mellanglas. Mellanglasplissén går att få i samtliga deko- och duettevävar.


Luxaflex LiteRise®

Luxaflex LiteRise®, som ersätter vår tidigare produkt Cordless, bygger på ett innovativt skensystem som betjänas genom att man drar lätt i underlisten. Produkten saknar alltså sidodrag och snöre. Luxaflex LiteRise® finns enbart som frihängande modell. Över- och underlist finns i vit, beige, antracit, metallgrå och svart. Luxaflex LiteRise® kan även fås med dubbel väv, så kallad Duette®.

Plisséringen är 20 mm på en enkel väv. Maximalbredden på en Luxaflex LiteRise® är 240 cm, både på enkel och dubbel väv, och maximalhöjden är 210 cm. Maximalytan är 5,1 m2. Oavsett väv skarvas aldrig en Luxaflex LiteRise®. En del vävar i Cordless är efterbehandlade med Topar® Plus.


Verosol®

Verosol® plisségardin har en aluminiumklädd baksida som reflekterar solens strålar på sommaren och isolerar på vintern. Vävarna finns i flera färger och har olika tekniska värden, välj mellan halvtransparenta vävar till helt mörkläggande. De tekniska kvalitéterna delas in i fyra grupper beroende på egenskaper. Läs mer om de tekniska kvalitéterna här.

Verosol® som placeras vid värmereflekterande glas skall ha 10 cm mellarrum mellan glas och produkt, samt 5 cm luftcirkulation över och under plisségardinen. Vid andra fönsterglas räcker det att det finns utrymme för luftcirkulation.

Verosol® betjänas med snörlås eller snördrag med ändlöst snöre till höger eller vänster, handtag mitt på skenan eller motor. Verosol® passar många olika fönstertyper och finns i modeller som till exempel frihängande, mellanglas, halvmåne och med wirestyrning till fönster med mer än 45 graders lutning. Skenan finns i två utföranden, en fyrkantig – Classic och en mer rundad – Design Line.

Plisséringen är 25 mm. Väven till Verosol® skarvas som standard, men kan beställas i full bredd upp till 200 respektive 220 cm beroende på väv. Maximalbredd och -höjd beror på val av betjäning och fönstertyp. På så vis varierar också maximalytan (m2).

Se vidare .. inspiration / Plisségardiner