facette_2_produktflash-logo

Gardiner och solskydd i Stockholm

Facette

Luxaflex® Silhouette® – den romantiska och feminina solavskärmningen.

Facette® är en helt ny avskärmningstyp med två lager genomsiktlig, randig väv med spelrum emellan. När vävarna ligger mitt för varandra får du en elegant utsikt genom smala vågräta ränder – à la persienn. När de täta ränderna dras omlott stänger de ute ljus och ger en behaglig avskärmning.

Du kan naturligtvis också ställa in de två vävlagren i olika mellanpositioner och på så sätt reglera mängden ljus som släpps in.

Hela Facette®kollektion av vävar finns presenterade i vår måttbeställda Luxaflexkollektion som du finner i butik. Där gör du också din beställning.

De vågräta ränderna kan fås i tre olika bredder: 4, 7 och 14 mm. Ju bredare ränder, desto bättre ljusinsläpp ger det när väven är öppen. En öppen Facette® bra utsikt genom de transparenta ränderna. När du stänger den, får du bra avskärmning.

Facette®finns i 17 olika vävfärger där skena och övriga komponenter matchar. Som alternativ kan man få vit eller aluminum på skena och komponenter. Facette® betjänas med kedja i vitt eller rostfritt stål.

Facette® finns i maxbredd och -höjd upp till 250 cm och maximalytan får uppgå till 4,6 m2. Produkten kan monteras i tak, på vägg och i nisch.

Se vidare .. inspiration / Facette gardiner

4 mm

7 mm

14 mm

4 mm

7 mm